کمپرسورهای پرتابل دیزلی کمپرسورهای پرتابل دیزلی :

  • عقد قرارداد بلند مدت نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای دیزلی
  • تعمیرات کمپرسورهای دیزلی توسط کارشناسان باتجربه در واحد دیزلی
  • فروش کمپرسورهای دیزلی Compair،AtlasCopCo،KAERSER
  • تامین قطعات اصلی کمپرسورهای دیزلی پرتابل Compair،AtlasCopCo،KAERSER
  • ارائه سرویس دوره ای کمپرسورهای دیزلی با فیلتر سپراتور اصلی,روغن اسکرو اصلی و فیلتر هوای اصلی
کمپرسور پرتابل دیزلی ، سری کوچک
کمپرسور پرتابل دیزلی ، سری کوچک
کمپرسور پرتابل دیزلی ، سری متوسط
کمپرسور پرتابل دیزلی ، سری متوسط
XAS746
XRXS
xahxrv
DrillAirY35
xrxo