کاربردکاربرد :

مینیموم ولو بعد از مخزن سپراتور نصب می شود که دو عملکرد اساسی دارد.1.زمان راه اندازی کمپرسور اسکرو : شیر بسته می ماند تا زمانی که فشار به حد تعیین شده (معمولا 4 یا 5 بار) برسد در اینصورت فشار ایجاد خواهد شود و باعث روانکاری می شود2.زمان خاموش شدن کمپرسور اسکرو :حین خاموش شدن کمپرسور شیر بسته میشود که از فشار برگشتی خارج ازکمپرسور جلوگیری می کند و همانند شیر یکطرفه عمل می نماید.

  • تامین کننده مینیموم ولو کمپرسور اطلس کوپکو
  • تامین کننده مینیموم ولو کمپرسور KAESER
  • تامین کننده مینیموم ولو کمپرسور BOGE
  • تامین کننده مینیموم ولو VMC ایتالیا