• تامین قطعات اصلی بوستر
  • 24 ماه یا 12000 ساعت گارانتی تعویض قطعات BOGE
  • بکارگیری افراد با تجربه و آموزش دیده توسط شرکتBOGE در واحدخدمات پس ار فروش هوای خشک برایبوستر BOGE
  • جایگزینی بوستر هنگام تعمیربوستر BOGE شما
  • عقد قرارداد نگهداری و تعمیرات بوستر BOGE
BOGE
BOGE
BOGE