سنسور دماسنسور دما :

شرکت هوای خشک وارد کننده و توزیع کننده انواع سنسور دمای کمپرسور باکیفیت با برند WIKA , AtlasCopco , Autonics Hogller در کشور می باشد.کلیه سنسورهای دمای کمپرسور دارای یک سال ضمانت تعویض می باشد.

مشخصات  مشخصات :

سنسورهای دمای اطلس کوپکو و ویکا معمولا با مشخصات اهمی PT1000 و PT100(سنسور دمای کمپرسور pt100,pt1000) در ابعاد مختلف تولید می گردد.