ارتباط با ما

  • دفتر مرکزی :
  • تهران ، پاسداران ، میدان نوبنیاد ، خیابان لنگری ، خیابان 17 شهریور ، شماره 10/1 ، ساختمان هوای خشک
  • تلفن دفتر مرکزی : 84 10 10 26 021 - 945 100 26 021
  • فکس : داخلی 4
  • ------------
  • کارخانه تهران :
  • تهران ، شهرک صنعتی خاوران ، آهنکاران ، خیابان هشتم غربی
  • تلفن کارخانه : 285 و 284 284 33 021
  • کارخانه تبریز :
  • اتوبان تهران تبریز - شهرک صنعتی عالی نسب ، خیابان سرم دارو