کمپرسورهای اسکرو
 

عمده مشکلات کمپرسورهای اسکرو به شرح زیر می باشد :

 • مشکل : دیده شدن روغن درهوای فشرده خروجی
 • علت :
 • اشباع شدن و خراب شدن فیلتر سپراتور
 • مسدود شدن لوله ی برگشت روغن ( نصب روی درب سپراتور )
 • خراب شدن Chek value( شیر یکطرفه برنجی نصب شده روی واحد هواساز یا روی کله فیلتر یا آنلودر
 • اضافه شدن روغن در داخل رسیور باعث غوطه ور شدن سپراتور در روغن و خروج روغن به سمت مصرف
 • مشکل : رخ دادن خطای های پرشر
 • علت :
 • فشار پرشر سوئیچ درمقدار تعیین شده ی خود قطع نمیکند و پیغام فشار بالا رخ میدهد.
 • گرفتگی روزنه های فیلتر سپراتور باعث بالا آمدن فشار کمپرسور و پیغام فشار بالا رخ میدهد.
 • بسته بودن شیر گازی بین کمپرسور و مخزن.
 • مشکل:علت لود نشدن آنلودر
 • علت :
 • دمای روغن زیر 20 درجه است .
 • سوکت شیر برقی و یا بوبین آن خراب است .
 • رله شیر برقی و یا مشکل برقی دارد.
 • آنلودر مشکل فیزیکی دارد.
 • مشکل : پاشش روغن در حالت زیر بار از فیلتر هوا ( آنلودر)
 • علت :
 • مقدار روغن داخل سپراتور بیش از حد است.
 • عملکرد ناصحیح آنلودر
 • مشکل : صدای ناهنجار(جیغ) کمپرسور در حالت زیر بار :
 • علت :
 • شل شدن تسمه های کمپرسور
 • مشکل : گرم شدن و خوردگی تسمه ها :
 • علت :
 • پولی موتور و ایرند (هواساز) از یکراستا بودن خارج شده اند که پولی ها باید مجددا تنظیم شوند.
 • استفاده از تسمه کمپرسور متفرقه و بی کیفیت
 • شل بودن تسمه کمپرسور (حالت شلاق زدن)
 • مشکل : افزایش دمای روغن کمپرسور :
 • علت :
 • استفاده از روغن کمپرسور غیر مجاز یا تقلبی
 • عدم تهویه هوای خشک در محل نصب
 • کار کرد برعکس و یا از کار افتادگی فن
 • کاهش حجم روغن یا بلا استفاده شدن روغن
 • عدم تهویه هوای گرم عبوری ازرادیاتور
 • اشباع شدن فیلتر هوا
 • خاک گرفتگی و مسدود شدن روزنه های رادیاتور
 • مشکل : Error دمای روغن بالا ( بصورت لحظه ای ) :
 • علت :
 • یلتر روغن خراب است ، مسیر گردش روغن بسته می شود.
 • مشکل : کمپرسور دائم زیر بار است.
 • علت :
 • ایجاد پرتی باد در سیستم هوا رسانی
 • شل بودن تسمه
 • تنظیم نبودن سنسور فشار
 • مشکل : عدم تطابق فشار مخزن و فشار نمایشگر کمپرسور :
 • علت :
 • کالیبره کردن سنسور فشار با فشار مخزن
 • مشکل : استارت نشدن کمپرسور :
 • علت :
 • تنظیمات اپراتوری کنترل را چک کنید.
 • فشار حد پائین کنترل را چک کنید.
 • دو فاز شدن برق اصلی.
 • دما خیلی پائین یا خیلی بالا است.
 • نبود سیم نول در تابلو کمپرسور.